Drie richtlijnen

Verhaallijn 1: Versterking

Het werken aan het professionele frame biedt een mooie invalshoek bij vraagstukken als de omslag naar zelfsturende teams of meer zelfstandig functioneren; of recent samengestelde teams die elkaar nog moeten vinden, ook in de vraag wat is ‘goed werk’; of teams die simpelweg met elkaar sterker willen worden.

Verhaallijn 2: Transformaties

Nieuwe visies op de inrichting van de professie, fundamentele veranderingen in het vak, komen met enige regelmaat voor, maar blijken over het algemeen gemakkelijker bedacht, dan gerealiseerd. Het gaat hier om een collectieve ontwikkeling of verschuiving in het professionele frame.

Verhaallijn 3: Innoveren

De vorming van nieuwe professies en ook omvormingen van bestaande professies hebben gemeenschappelijk dat in innovatie het samenspel tussen het individuele en het collectieve, tussen het werken aan frames en aan professionele identiteit van groot belang is.