Voorbeeld interventiesysteem

Niet één oplossing

Het interventiesysteem dat we hier beschrijven onder de naam Topclass is een voorbeeldinterventie. De ene organisatie is de andere niet en elke organisatie heeft zijn eigen organisatiestructuur, eigen werkende bestanddelen, eigen eigenaardigheden, kortom een eigen organisatie-identiteit. Het is dan ook niet mogelijk één interventie te ontwikkelen die in elke organisatie past. Wat op de ene plek werkt, werkt niet noodzakelijkerwijs op de andere plek ook. Wij vinden het dus belangrijk dat iedere organisatie zijn eigen vormen vindt om aan professionele Identiteit aandacht te besteden. Daarbij kunnen wij ondersteunen in de vorm van research-practice partnerships. Meer informatie daarover vindt u hier.

Wat is Topclass?

TopClass is een plek waar de professional zijn eigen professionele identiteit kan verkennen en onderhouden, deels alleen, maar vooral in gesprek met gewaardeerde collega’s.

TopClass is niet zozeer gericht op gedragsverandering, al is het vrij waarschijnlijk wel het gevolg. Waar het om gaat is dat mensen hun eigen manifest (wie ze zijn en waar ze als professional voor staan) doorgronden en kunnen communiceren. Dat ze hun plek weer vinden in hun eigen praktijk. De congruentie tussen denken en handelen staat centraal. Het draait als het waren om het objectiveren van de professionele identiteit: er niet aan overgeleverd zijn, maar de plek aan je eigen roer kunnen innemen.

Het basisontwerp van TopClass

Het basisontwerp gaat uit van bijeenkomsten samen met professional friends met begeleiding door een lid van het TopClass netwerk en kent een individueel deel met werken aan een app. Het ziet er als volgt uit:

TopClass wordt gedragen door een klein eigen team in uw eigen organisatie. Zij doorgronden het thema, hebben bijvoorbeeld coachingservaring en beschikken over een breed repertoire aan interventies die in te zetten zijn om kleine groepjes professionals te begeleiden in het verkennen en expliciteren van hun professionele identiteit. Deze begeleiders kunnen voor hun eigen ontwikkeling en ondersteuning terugvallen op ons als initiatiefnemers, en naar waar hopen op den duur ook op een landelijk netwerk.

TopClass is géén leertraject, maar een netwerk

Ook na afronding kan iemand onderdeel uit blijven maken van een PI-netwerkje, of simpelweg na een half jaar weer even aankloppen voor een stukje onderhoud.
TopClass is krijgt bovenal vorm op aanwijzingen van de professionals zelf. De professional bepaalt wat hem het beste helpt: hoe lang, hoe diep, hoeveel praktijk of theorie.

Wat is TopClass nog meer niet?

  • TopClass is geen therapie of mediatie. Met vragen van professionals wordt zorgvuldig omgegaan en in geval van dieperliggende problematiek (persoonlijk of conflictueus) wordt doorverwezen.
  • TopClass is niet gericht op teams, om de simpele reden dat er dan gemakkelijk ruis op het uitgangspunt van vrijwillige deelname ontstaat. Mocht een team zelf besluiten als team deel te nemen, dan kan dat natuurlijk.
  • TopClass zien we niet als een loopbaantool. Het kan wel helpen om tot een goede loopbaanvraag te komen, of tot verankering in je professie.
  • TopClass is ook geen deel van de organisatie en de HRM-afdeling, maar de organisatie sponsort wel, omdat de organisatie het belang ziet en ziet dat TopClass toevoegt en geen HRM interventies herhaalt. Waar we normaliter de verbinding met HRM Tools erg ondersteunen, willen we daar hier voor waarschuwen. De verbinding kan alleen tot stand komen op initiatief van de professional zelf, wederom om het eigen initiatief en de eigen plek geen geweld aan te doen.

Voor wie?

Top Class is bedoeld voor de professional die, zoals gezegd actief vorm wil geven aan zijn eigen professionaliteit, die écht goed willen zijn in hun vak en zoeken naar een plek en een manier om de eigen professionaliteit eens te onderzoeken en vorm te geven of te onderhouden.

Waar en hoe vind je het?

Zo’n professional ‘ontdekt’ TopClass in de wandelgangen (nieuwsbrieven, posters, intranet), heeft het er eens over met een professional friend en meldt zich bij het kernteam. Na een korte kennismaking en verkenning van de werkwijze, gaan ze op zoek naar een groep van zes collega’s met wie ze dit samen aan willen gaan. In een afwisselend proces van individueel werk en zo’n zes tal ontmoetingen komen alle aspecten van professionele identiteit aan de orde, resulterend in een eigen manifest.

Waarom zou je het doen?

Aandacht besteden aan je professionele identiteit doe je om:

  • Zelfsturing en veerkracht te behouden en vergroten: leren omgaan met veranderingen en ontwikkelingen zonder jezelf kwijt te raken
  • Wijsheid ontwikkelen: de rust vinden om vanuit een helder onderscheid tussen de eigen kleur en de kleur van de ander,toegevoegde waarde te leveren
  • Je te ontwikkelen tot een excellente professional: gedrevenheid en leergierigheid om het maximale uit je jezelf en (de uitoefening van) je vak te halen