Werken met PI

Het verkennen en expliciteren van professionele identiteit vraagt gerichte aandacht. Het gaat in eerste instantie om gericht tijd en energie vrij te maken om de eigen professionele identiteit te onderzoeken om zo steviger in je schoenen te komen staan. Doordat professionele identiteit voortdurend in ontwikkeling is en wisselingen en ontwikkelingen in een beroep aan de orde van de dag zijn, volstaat één keer tijd maken echter niet. Net zo min als een zolder opgeruimd blijft, is dat het geval bij ons hoofd.
Er zijn geen blauwdrukken te geven hoe het werken aan professionele identiteit in de organisatie vorm te geven. Elke organisatie zal hierin een eigen weg moeten vinden. Om enig houvast te geven schetsen wij drie verhaallijnen (vanuit drie mogelijke aanleidingen en doelen) en zes richtlijnen (principes die het werken met professionele identiteit sturen) . Ten slotte schetsen we een voorbeeld van een interventiesysteem om wat beelden aan te rijken van hoe het eruit zou kunnen zien.