Drie verhaallijnen

Werken met professionele identiteit kan vanuit meerdere aanleidingen worden vormgegeven. Wij schetsen hier de drie meest voor de hand liggende verhaallijnen

Verhaallijn 1: stevig in je schoenen staan

De meest voor de hand liggende verhaallijn betreft het expliciteren van professionele identiteit voor professionals die nog nooit of al lang niet meer voor zichzelf hebben geëxpliciteerd hoe ze zich ten opzichte van de professie verhouden, hoe ze gekend en herkend willen worden.

Verhaallijn 2: Opruimen en onderhouden

Professionele identiteit vraagt om onderhoud, om telkens opnieuw te bezien hoe nieuwe ontwikkelingen je vormen en om daar bewust keuzes in te maken, om nieuwe inzichten te integreren. Van welke oude opvattingen kun je wellicht afscheid nemen, wat wil je in ere herstellen, of van welke nieuwe inzichten ga je wel of geen gebruik maken?

Verhaallijn 3: Kiezen en keren

Ontwikkelen is niet altijd een vloeiend proces. Sterker nog, het kenmerkt zich door een afwisseling van voortgang en crises (vrijwillig of gedwongen). Soms is merkbaar dat een baan niet meer helemaal past, zonder aan te kunnen wijzen wat er aan de hand is. Maar de aanleiding kan ook liggen in reorganisatie en gedwongen zoektochten. Op dit soort momenten gaat het over een heroriëntatie