Begrippenlijst

Begrippenlijst

Hoe ontwikkelt Professionele identiteit zich?

 • PI ontwikkelt zich in fasen, wij onderscheiden er acht.
 • Die ontwikkeling is niet lineair maar eerder cyclisch: je verandert van baan, rol, functie en elke keer doorloop je de fasen (al dan niet in verschillend tempo, afhankelijk van de mate waarin de functie/rol, maar ook context ‘nieuw’ is)
 • Kenmerkend voor de ontwikkeling is dat het niet alleen gaat om meer kennis, vaardigheden, competenties, maar juist ook om andere perspectieven op jezelf, op je beroepswereld; we zeggen dan ook dat de ontwikkeling van PI meer transformatief dan informatief is.

Wat is een frame?

 • Een frame is wat een groep professionals samen (vanuit het betreffende vakgebied) opvat als ‘goed en professioneel’ denken en handelen in hun context.
 • Een frame kadert letterlijk wat wel en niet goed handelen is, welke kennis er wel toe doet en welke niet,  waar je in je werk echt voor moet zorgen en waarvoor niet, welke taal wel past en welke niet.
 • Een frame is daarmee een bepaalde, en gedeelde, manier van kijken naar de wereld.

Wat is reframing? En wat is het niet?

 • Reframen, zien wij als een (grotendeels transformatief) proces waarin een groep professionals hun professionele frame onder de loep neemt en aanpast om samen een nieuwe praktijk vorm te geven.
 • Een groep professionals ontwikkelt zo een nieuw gedeeld perspectief.
 • Het reframen zoals wij dat hier gebruiken is dus proces van beïnvloeding of manipulatie van een buitenstaander.

Welke rol speelt crises?

 • Reframing wordt meestal verklaard als het gevolg van een persoonlijke ingrijpende gebeurtenis, een crises,  ervaringen die niet passen in je bestaande denkkaders.
 • Ze bestaan in verschillende intensiteiten en vanuit verschillende aanleidingen: een crisis in je privé leven, een langere periode van ‘iets’ missen, een dilemma, een diepe manier van geraaktheid of een intense ontmoeting.

Wat kun je er als organisatie aan doen?

 • Wat ons betreft staat de professional zelf aan het roer. Hij of zij neemt de beslissing om te werken aan zijn of haar professionele identiteit. Als organisatie kun je de verantwoordelijkheid nemen voor het aanbieden van de mogelijkheden om eraan te werken. Je kunt ook verwachten dat professionals dit zelf serieus nemen en hun PI expliciteren en onderhouden. Het verplicht stellen van dit soort interventies werkt tegen de aard in.
 • Als organisatie is het ook belangrijk rekening te houden met de aard van de leer- en ontwikkelprocessen die je nodig hebt om je ambities te realiseren. Dat betekent dat je onderkent wanneer er sprake is van ‘toevoegen’ of kleine ontwikkelingen, of wanneer er sprake is van transformaties. In dat laatste geval is er een ander leerproces nodig.
 • Als organisatie kun je het werken aan collectieve identiteit van een groep of aan onderhoud of verschuivingen in frames wel initiëren