Professionele identiteit

Werken in het collectief

Analoog aan de individuele ontwikkeling, zien we hier een aantal concrete aanleidingen om op collectief niveau aandacht te besteden aan professionele frames. De eerste gaat simpelweg over de wens het huidige frame van een team te versterken. De tweede gaat over de transformaties, zoals we ze tot nu toe in het verhaal steeds als voorbeeld gebruiken. De derde aanleiding zien we in de wens te komen tot innovatie.

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!