Support

Het werken aan Professionele Identiteit is door de loop van de tijd mede mogelijk gemaakt door de steun van:

Het ministerie van EL&I

Dankzij financiering uit Box 4 van het Ministerie van Economische Zaken, voorheen Economie, Landbouw en Innovatie, zijn wij in staat (geweest) het onderzoek naar professionele identiteit als weg naar excellentie uit te voeren.

Twynstra Gudde

Twynstra Gudde ontving ons een heel aantal jaar in huis en diende zo ook als basis voor zowel onderzoekers en onderzoek; als practitioners en de verbinding met nieuwe werkvelden. Veel dank.

Aeres Hogeschool Wageningen

Sinds het begin maakt de hogeschool deze onderzoeksgroep mogelijk, via het lectoraat. Het is en blijft onze thuisbasis.