Kaartspel

Ons binnenste buiten

Waarom een kaartspel?

Het werk van professionals en de context waarin zij functioneren zijn sterk in verandering. Dat geldt voor het vak, voor de relaties waarmee men werkt, voor andere organisatie- en samenwerkingsvormen en een maatschappij die voortdurend in transitie is. Als je professionele werkelijkheid zo sterk in beweging is, is de noodzaak groot om te weten waar je houvast hebt, wat je kunt loslaten en waar je je hebt te vernieuwen zonder jezelf kwijt te raken.

Het gaat erom dat je als professional weet of ontdekt waar je van bent, wat je wilt in je vak, waar je passie zit, en daar verbinding mee blijft maken. Het gaat om goed willen zijn in dat vak en het met overtuiging uitoefenen, erin leren dansen. Het verkennen en expliciteren van je professionele identiteit helpt je stevigheid te vinden in wie je bent in je werk, wat onvervreemdbaar van jou is en wat je je kleur geeft.
Om je professionele identiteit te verkennen en te expliciteren is het belangrijk de vraag te beantwoorden wanneer je het als professional goed doet en het ‘goede’ doet. De antwoorden op deze vraag liggen niet alleen in jezelf, maar ook in de relatie met de buitenwereld: je collega’s, je organisatie, de maatschappij. Antwoorden vind je niet zomaar.
Met de kaarten in dit kaartspel kun je afstand nemen, verschillende toegangen verkennen en de dialoog aangaan. Zo helpen deze kaarten om met collega’s of professional friends in gesprek te gaan over wat je professie inhoudt en wat professioneel handelen is.

De volledige handleiding bij het spel vindt u hier.

Bestelinformatie vindt u onder deze link.