In bloei trekken

In bloei trekken

In deze publicatie staat de rede in verkorte vorm zoals Manon Ruijters die op 21 maart 2011 heeft uitgesproken bij het aanvaarden van haar eerste termijn in het ambt van lector aan Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.
Haar lectoraatsopdracht luidde: ‘De ecologie van het leren’. Het gaat over het omvatten van de complexiteit van leren en ontwikkelen – door naast intellectueel en informeel leren ook het imaginaire en intuïtieve (weer) een plek te geven; verbanden te zien – door aandacht te geven aan meerdere dimensies: het intermenselijke, tijd, ruimte, muze (spel en inspiratie) en natuur (de aard); de ‘natuur’ niet uit het oog te verliezen – door welzijn als ondergrens te nemen en de wijsheid als streven. En daarmee te bouwen aan een meer duurzame wereld.
Uiteindelijk zal ecologisch kijken naar leren: ‘zin’ en ‘zijn’ verbinden, ruimte scheppen voor ontwikkeling, uitputting voorkomen en wijsheid helpen ontwikkelen.
De gebieden waarop dit lectoraat zich richt zijn:

  • Leren ontwikkelen van een individu
  • Leren ontwikkelen van een groep
  • Leren ontwikkelen van een organisatie