Professional

Professionals, professionaliteit, professioneel

Het begrip professional speelt in ons werkende bestaan een grote rol. Ook aanverwante begrippen als professionaliteit, professioneel, professionele ontwikkeling en professionalisering zijn niet meer weg te denken uit onze organisaties en maatschappij. Evenals bij veel andere gangbare begrippen, is de betekenis behoorlijk ambigue. Zo hoef je bijvoorbeeld geen professional te zijn om wel professioneel te kunnen zijn. En professionalisering leidt niet per definitie tot professionaliteit.

Het is de vraag of het mogelijk is in het begrip scherpte aan te brengen. In het wetenschappelijke discours is zelfs al herhaaldelijk voorgesteld deze concepten maar helemaal te verbannen. Maar de expliciete plaats van de professional in ‘Professionele Identiteit’ maakt het ons natuurlijk onmogelijk dit thema te omzeilen, net zoals het begrip zich in de praktijk niet laat verbannen. Deze keer geen korte verkenning van praktijk en theorie, daarvoor verwijzen we naar het artikel ‘A real professional is a learning professional’ van Robert-Jan Simons en Manon Ruijters in International Handbooks of Education van Springer.  We geven daarentegen direct onze visie op ‘de professional’ weer.