Identiteit

Identiteit = herkenbaarheid

Identiteit is een veel voorkomend begrip.

Denk aan

  • Identiteitsbewijs
  • Identiteitsdiefstal
  • Web-identiteit
  • Nationale identiteit
  • Die van het bedrijf
  • Of de (al dan niet religieuze) identiteit van sommige scholen en andere instituties.

Het woord identiteit herbergt twee kernen: identiek of hetzelfde zijn en continuïteit. Omdat geen twee dingen (of mensen) hetzelfde kunnen zijn is er nog een derde betekenis: uniek.

 

Continuïteit gaat over jezelf zijn; dezelfde als gisteren en morgen:

  • ondanks dat we fysiek erg veranderen;
  • ondanks de ervaringen die we doorleven en waardoor we veranderen.

De verschillen die optreden, dragen bij aan onze identiteit. Je blijft dus ondanks allerlei veranderingen in je leven mentaal en fysiek herkenbaar voor je zelf. En dat is de belangrijkste betekenis van identiteit. Het gaat altijd om de mogelijkheid tot herkenning. Wie wij zijn, welke eigenschappen of kenmerken we hebben en hoe we ons onderscheiden van anderen.

Het gaat het ook vaak om hoe we eruit zien, of wat de van ons bekende gegevens zijn, dus niet alleen de uiterlijke kenmerken, maar ook waar we geboren zijn, waar we wonen en hoe we geregistreerd staan in allerlei administraties. Dit is als het ware de buitenkant van onze identiteit.

 

Identiteit = authenticiteit & eigenheid

Naast uiterlijke herkenbaarheid gaat het ook om de herkenbaarheid van onze geest, onze authenticiteit en eigenheid. Onze identiteit is niet alleen wat anderen aan ons zien, maar heeft ook veel te maken met hoe we voelen en denken over onszelf. De binnenkant van identiteit zogezegd. En die binnenkant is weer de bron van de expressie van onze identiteit naar buiten.