Professionele identiteit

Support

Het werken aan Professionele Identiteit is mede mogelijk gemaakt door de steun van:

Het ministerie van EL&I

Dankzij financiering uit Box 4 van het Ministerie van Economische Zaken, voorheen Economie, Landbouw en Innovatie, zijn wij in staat (geweest) het onderzoek naar professionele identiteit als weg naar excellentie uit te voeren.

Stoas Wageningen |Vilentum Hogeschool en Twynstra Gudde

Zowel Stoas Wageningen |Vilentum Hogeschool, als Twynstra Gudde vormen telkens weer een belangrijke thuisbasis voor zowel onderzoekers en onderzoek; als practitionars en de verbinding met nieuwe werkvelden. Wij zijn beiden veel dank verschuldigd.

"Life isn't about waiting for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain."

Kom in contact!